Najlepszy wypoczynek
w Polsce
30-09-2016

KONKURS na „Maskotkę Cieńkowa”

Stacja Narciarska Cieńków to atrakcyjny ośrodek sportów zimowych oraz rodzinny szlak spacerowy „Pętla Cieńkowska” w okresie wiosenno-jesienno-letnim.
 

REGULAMIN KONKURSU na „Maskotkę Cieńkowa”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Konkursu) określa ogólne zasady przeprowadzenia Konkursu na „Maskotkę Cieńkowa ” .
 2. Organizatorem Konkursu na „Maskotkę Cieńkowa” (zwanego dalej Konkursem) jest Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Edukacji 37, NIP: 646-20-70-334, REGON 273303200, Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII gospodarczy pod numerem KRS: 0000074847, Kapitał zakładowy: 133 044 500,00 zł, która jest właścicielem Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle (zwana dalej Organizatorem).
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. włącznie.
 4. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 07.11.2016 r.
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (pełnoletnia) mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu, biorący udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, a także najbliżsi członkowie ich rodzin.
 3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje w pełni postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie na "Maskotkę Cieńkowa" należy przesłać lub złożyć projekt w siedzibie Organizatora (Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Edukacji 37) w postaci rysunku/ pliku graficznego oraz jej nazwę/ imię. Do projektu należy dołączyć opis techniczny wykonania maskotki oraz wymagany, podpisany załącznik nr 1.
 2. Zaprojektowana maskotka oraz jej nazwa powinna kojarzyć się z miejscem Cieńkowa zarówno w okresie zimowym jak i letnim.
 3. Projekty bez podpisanego załącznika nr. 1 nie będą oceniane.
 4. Zgłaszając się do uczestnictwa w Konkursie i podając swoje dane w przypadku wygranej, każdy Uczestnik wyraża tym samym zgodę na opublikowanie tych danych oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych organizatora.

IV. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 1. W Konkursie na „Maskotkę Cieńkowa” nagrodzony zostanie tylko jeden projekt wybrany przez jury.   
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  • Nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł netto.
  • Voucher na tygodniowy pobyt dla 2 osób w dowolnym hotelu lub ośrodku Sieci NAT o wartości 2000 zł.
 3. Voucher nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator konkursu pobierze należny podatek w wysokości 10% wartości nagród.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.nat.pl oraz www.cienkownarty.pl
 2. Biorąc udział w Konkursie wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem i zobowiązują się stosować do jego postanowień.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,  o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu na "Maskotkę Cieńkowa"

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu 

Komentarze użytkowników

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., Towarowa 23, 43-100, Tychy Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane