Wszystko co najlepsze w wypoczynku w Polsce z Wami
Sprawdź dostępność:
Przyjazd
Wyjazd
Wybierz cel
 • Dowolna lokalizacja
 • Nad morzem
 • Nad jeziorem
 • W górach

Oferty pracy

Rekrutacja - Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów

Lokalizacja: Tychy

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

Sieć Hoteli i Ośrodków wypoczynkowych w Polsce - firma o ugruntowanej pozycji w swojej branży, działająca od 20 lat na rynku. Ponad 3300 miejsc noclegowych w hotelach, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych nad morzem, w górach i na Mazurach. Wszystkie obiekty posiadają restauracje lub własną gastronomię, część z basenami, bazą rehabilitacyjno-zabiegową, kompleks wyciągów narciarskich w Wiśle na Cieńkowie.

Firma jest członkiem Polskiej Izby Turystyki i Śląskiej Organizacji Turystycznej.

 

poszukuje kreatywnej, dynamicznej i zaangażowanej osoby  na stanowisko:

Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych Spółki,
 • współudział w opracowywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych oraz opracowywanie wniosków w tym zakresie celem przyjęcia optymalnych rozwiązań,
 • współudział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycji i remontów
 • czynny udział w naradach dotyczących inwestycji i remontów reprezentowanie interesów Spółki,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z zatwierdzeniem zadań inwestycyjnych i remontowych Spółki,
 • współudział w nadzorze nad przebiegiem realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych, dbałość w zakresie dotrzymania terminów określonych w harmonogramie lub umowie oraz w zakresie merytorycznym i bilansowym,
 • współudział udział w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych inwestycji i remontów,
 • współudział w komisjach przetargowych,
 • weryfikacja faktur wykonawców, w tym prawidłowe rozliczanie robót wykonanych i materiałów,
 • współpraca z biurami projektowymi w zakresie nadzoru autorskiego oraz uzgadnianie zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • współudział w przekazywaniu placu budowy wykonawcom pod inwestycje i remonty,
 • bilansowanie potrzeb materiałowych i sporządzanie zamówień dla materiałów i usług,
 • opracowywanie sprawozdań rocznych z realizacji inwestycji i remontów.
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi normami i uzgodnieniami,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich, kontrola i weryfikacja kosztorysów ofertowych,
 • nadzór nad przeprowadzeniem okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów Spółki,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w zakresie działalności Działu Technicznego

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie - wyższe techniczne (preferowane w zakresie budownictwa).
 3. Staż pracy min. 5 lat, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera i programów kosztorysowych oraz umiejętność obsługi programu Auto-Cad oraz MS Project.
 5. Uprawnienia budowlane związane z kierunkiem wykształcenia.
 6. Praktyczna umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich.
 7. Znajomość regulacji prawnych prawa budowlanego i przepisów pokrewnych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustawy prawo ochrony środowiska, KPA i KC oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.
 8. Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe wymagania:

 1. Świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do prowadzenia dozoru w branży związanej z wykształceniem.
 2. Umiejętność przygotowania, wdrożenia i nadzoru nad procesem inwestycyjno - remontowym, kreatywność i zdecydowanie w działaniu, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista, rzetelność i sumienność.
 3. Mile widziana znajomość specyfiki budowlanej obiektów turystycznych.
 4. Język angielski w stopniu komunikatywnym.
 5. Predyspozycje do podejmowania decyzji i zarządzania informacjami.
 6. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wymagane dokumenty:

 1. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia).
 2. List motywacyjny.
 3. Fotokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Fotokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Fotokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę,  pełną wyzwań w stabilnej i rozwijającej się  organizacji;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dostęp do szkoleń;
 • dodatkowe świadczenia socjalne w ramach ZFŚS.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z  zawartą klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.” na adres e-mail: e.swierczek@nat.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij